Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 225318

Dato: 03.08.2020

Generelt:

Som massør er jeg i min jobb opptatt av å forholde meg til erfaringsbasert kunnskap og forskning tilknyttet mitt arbeidsfelt. Videre forskning på massasjens effekt på mennesket og å stille faglige krav til kroppsterapeuter tenker jeg er veien å gå, i samarbeid med fagforbundene. Dette gavner både den enkelte utøver og klientene.

Angående fjerning av momsfritak:

Det er ifølge statistikker rundt 24 % (2019) av de som benytter alternativ behandling som benytter massasje. Det oppleves for meg meget usannsynlig at en forventet inntjening av 140 millioner i mva vil kompensere for det jeg antar alle alternative behandlere avlaster den offentlige helsesektoren i kroner og øre. Utgifter fra staten for sykepenger var i 2019 over 85 milliarder. (I tillegg kommer lønnsutgifter for de første 16 dager som arbeidsgiver har som også er en utgift i regnestykket- om ikke statens). Dersom prisen må økes med 25% blir det en stor, økt utgift for kundene, og ikke alle velger massasje da. Skillet mellom de som kan og ikke kan velge denne type behandling blir følgelig større, og mange med god effekt av massasje vil i verste fall få en forringet livskvalitet, feks kunder som er uføretrygdede eller har akutte eller kroniske plager. Som massør er jeg også opptatt av berøringsaspektet- hvordan massasje virker på kroppen er godt dokumentert, fra innerst til ytterst, og forskningen må fortsette. Jeg forstår at dersom forslaget går gjennom gjelder dette også dette de med helsefaglig utdannelse som er registrert i registeret over alternative behandling. Dette høres rimelig ut, da det vil falle svært uheldig ut for de massører som ikke er det, eller de som jobber i tverrfaglige klinikker om de skulle måtte øke sine priser og ikke kollegaer.

Oppsummering:

Behold registeret over alternative behandlere. Om nødvendig- rydd opp og still krav til de som er registrert der.