Høringssvar fra Terapeuter Bugger Bro (TBB)

Dato: 29.07.2020

Hei,

her kommer høringsuttalese fra Terapeuter Bugger Bro (TBB).

På vegne av organisasjinen TBB

Vahan Babayan

Vedlegg