Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 235211

Dato: 03.08.2020

I over 18 år har jeg som sykepleier, akupunktør og massør jobbet med å hjelpe pasienter med akutte og kroniske muskel- og skjelettplager. Jeg har jobbet i et tverrfaglig miljø bestående av fysioterapeuter, kiropraktorer og leger, og sett og erfart at akupunktur og massasje ofte har vært avgjørende for å lindre og eliminere plager disse menneskene sliter med. Pasientene trapper ned på opiater og andre vanedannende preparater, samtidig som noen unngår operasjoner. Dette er hva jeg ser i min arbeidshverdag.

Jeg har valgt å holde prisene så lave som mulig, for at denne pasientgruppen skal kunne greie å håndtere dette økonomisk. Mange pasienter kommer regelmessig for å holde symptomer og smerter i sjakk, slik at de skal kunne gå på jobb og fungere i hverdagen.

Samtidig har jeg hatt en minimal lønn som selvstendig næringsdrivende, da det medfører store utgifter ved det å holde en klinikk oppe. Jeg risikerer også å stå uten lønn om mine barn eller jeg skulle bli syk. Det å miste inntekten som følge av at pasientene ikke lenger har råd til å komme, vil være kroken på døra for mitt livsverk og for det jeg brenner for.

Det er på svært tynt og feilaktig grunnlag at avviklingen av momsfritaket på denne type behandling skal iverksettes for å eliminere useriøse aktører innen alternativbransjen.

Jeg ber om at dette utredes ytterligere for å se hvilke skadevirkninger denne gjennomføringen vil ha for samfunnet.

Med vennlig hilsen