Høringssvar fra Den norske jordmorforening

Dato: 03.08.2020

Den norske jordmorforening ønsker med dette å komme med innspill til forslaget om å innføre avgiftsplikt på alternativ behandling og at avgiftsfritak bare skal gjelde for helsetjenester utført av autorisert helsepersonell.

Den norske jordmorforening støtter forslaget om å regulere avgiftsfritaket til kun å gjelde autorisert helsepersonell. Den norske jordmorforening organiserer flere jordmødre som driver privat virksomhet. Flere av disse jordmødrene gir tilbud om svangerskapskontroller samt tilbud som akupunktur og samtaler. Dnj mener at samtaler og akupunktur gitt av jordmødre ikke må omfattes av avgiftsplikten, selv om helsehjelpen i den private jordmortjenesten ikke nødvendigvis finansieres helt eller delvis av det offentlige.