Høringssvar fra Birgitte Honne Øvrebø

Dato: 26.07.2020

Jeg er medlem i NMF og har jobbet som massør/massasjeterapeut i drøyt 17 år, også i samarbeid med bl.a. fysioterapeuter, leger og kiropraktorer - i tillegg til å ha vært bedriftsmassør ved samme bedrift i 12 år. Det skal en god porsjon vrangvilje til for ikke å se den vesentlige rollen vår yrkesgruppe spiller i forbindelse med muskel- og skjelettlidelser i samfunnet. Massasje/muskelterapi er et tilbud som med årene har forsvunnet fra det offentlige og det gjenspeiles i dag tydelig i denne pasientgruppen. Tidligere var dette en integrert del av fysikalsk behandling man mottok hos fysioterapeuter - vi massører/massasjeterapeuter er med på å fylle dette tomrommet som har oppstått og er dermed en viktig aktør når det gjelder å holde folk «på beina» og avlaste det offentlige. Det oppleves som denne yrkesgruppens innsats for folkehelsa blir kraftig undervurdert av dagens myndigheter.

Jeg har ikke tall på hvor mange som gjennom årene har kommet til behandling i min praksis som forteller at de har gått i lang tid til annen type behandling innen det offentlige uten å få nevneverdig hjelp, og som ofte etter noen behandlinger med massasjeterapi har merket bedring. Dette i kombinasjon med det som nå er et tilbud innen det offentlige med bl.a. egentrening/opptrening, annen type fysikalsk behandling og eventuelt kiropraktikk/naprapati/osteopati er vel den optimale kombinasjonen for å hjelpe når det gjelder de omfattende utfordringer knyttet til muskel-/skjelettlidelser i Norge i dag.

Psykisk helse er også et viktig aspekt når det gjelder massasje, både fordi mennesker som sliter med en eller annen form for psykisk lidelse ofte kan ha mye muskelspenninger og dermed store fysiske belastninger på kroppen, men også fordi berøring er en livsviktig del av mellommenneskelige relasjoner og kanskje noe altfor mange i vår tids samfunn opplever for lite av.

Det er i dagens omfattende marked av behandlingstilbud viktig med pasientsikkerhet, det er viktig at terapeuter som jobber med folks helse har god kompetanse og vet hva de driver med. Det som i dag faller inn under «alternativ behandling», dvs behandlingstilbud som ikke inngår det offentlige helsetilbudet rommer altfor mange forskjellige terapiformer til at det kan lages felles retningslinjer og regler for disse. Det må kunne gå an å finne måter å dele denne store gruppen opp på, sette krav til faglig kompetanse for utøvere og lage sentrale registre som er enkle for folk å finne frem i når de ønsker å finne en kvalifisert terapeut innen et spesielt fagområde.

I denne samlebetegnelsen ligger det også en rekke behandlingsformer som i dag avlaster det offentlige helsetilbudet betydelig, folk som ikke finner adekvat behandling/hjelp innen det offentlige eller ikke lenger orker å stå på venteliste for å motta offentlig tilbud om behandling, velger å betale for annen såkalt alternativ behandling fra egen lomme uten noen form for kompensasjon/støtte fra det offentlige. Det er et valg de tar og bør kunne fortsette å få lov til å ta uten at det koster dem mer enn høyst nødvendig.

Innføring av mva for yrkesgrupper som sitter inne med god faglig kompetanse og bidrar til å redusere køene i det offentlige vil være å gi ris til egen bak for den norske stat. Folk vil slutte å bruke de alternative tilbudene de betaler for selv i dag fordi det vil koste mer, sykefravær vil komme til å øke og det norske samfunnet vil få en økt belastning både økonomisk og helsemessig, og en del terapeuter vil garantert se seg nødt til å stenge sin praksis som de har jobbet hardt for å etablere og kanskje også bli en belasting for NAV når de står uten arbeid eller må omskolere seg.

Jeg støtter IKKE finansdepartementets forslag om innføring av mva-plikt for helserettet massasjeterapi, heller ikke ukritisk lovendring for all alternativ behandling. Det er etter mitt skjønn et dårlig og lite gjennomtenkt forslag, og har en altfor unyansert fremstilling av det som i dag utgjør det alternative behandlingstilbudet i Norge. Det er et stort behov for «opprydding» i dette markedet men dette er ikke veien å gå.

Birgitte Honne Øvrebø

Massasjeterapeut MNMF