Høringssvar fra Berit Skyttern

Dato: 03.08.2020

Min mening er at Norges befolkning og samfunnet tjener på å opprettholde momsfritaket for helserettet klassisk massasje, og jeg er derfor i mot forslaget.

Selv arbeider jeg både med massasjebehandliger og i NMF som ble etablert i 1995.

Intensjonen om å rydde opp i alternativbransjen er god, og jeg mener det er fornuftig å knytte kompetansekrav til Registerordningen for momsfritak. Et Register ene og alene for å unngå plikt til å beregne mva-avgift var aldri formålet med Registeret den gangen det ble opprettet. En handlingsplan og gjennomgang av ulike organisasjoner og behandlingsformer bør gjennomføres før noe som helst vedtas. Det er slett ikke sikkert at alle "skal skjæres over én kam". Høringsfristen er kort og lagt til sommerferien, hvilket er ugunstig.

Norges Massasjeforbund er forbundet med yrkesgruppen som tilbyr helserettet klassisk massasje, med en del medlemmer som har medisin grunnstudium og er godt kurset i tillegg til Massør/Massasjeterapeut utdanningen. Kvalitet og seriøsitet gjennomsyrer medlemsmassen som stadig søker faglig påfyll og utvikling.

Massasjeterapi er den mest brukte komplementære behandlingsformen utenfor de offentlige helsetjenestene. Klassisk massasje utføres med kunnskap om bl.a kroppens anatomi og sykdomslære. Vi er en viktig bidragsyter til å bedre muskel- og leddplager og jobber ofte tverrfaglig med bl.a kiropraktorer. Helserettet klassisk massasje er en del av de kliniske retningslinjene for anbefalt behandling ved en rekke smertetilstander.

Undersøkelser utført av Statistisk sentralbyrå og NAFKAM i 2018 viser at så mange som 1 million av Norges innbyggerne jevnlig benytter seg av alternativ behandling.

Og massasjeterapi troner på toppen over mest benyttede behandlingsform.

Ved innføring av merverdiavgift på helserettet klassisk massasje vil både køene for de som trenger behandling bli lenger og dyrere. Det vil også vises på sykemeldings statistikken, da muskel- og skjelettlidelser er svært utbredt i samfunnet. La de som trenger behandlingen ha valgfrihet og råd til å få hjelp med disse plagene slik at de kan holde seg i jobb og ikke belaster NAV. Ved innføring av mva vil nok prisene for forbruker gå opp og mange mister muligheten til å motta dette viktige helsetilbudet. De seriøse klinikkene vil også få færre behandlinger på benken, hvilket igjen vil gjøre det vanskeligere å drive. Og det er vel hverken meningen eller hovedmålet? De med godt utdanningsgrunnlag som har seriøse bedrifter skal vel ikke rammes. Mange er hardt arbeidende massører med lange dager og ugunstig arbeidstid som er dedikert til jobben sin- og det er meget uheldig hvis de også blir "tvunget" inn i NAV systemet.

Helserettet massasjeterapi må beholde mva-fritaket, slik at det ikke blir dyrere for de som trenger behandling!

Med vennlig hilsen

Berit Skyttern