Høringssvar fra Ellen M. Thorsen, Massasjeterapeut MNMF

Dato: 03.08.2020

Jeg ønsker at mva-fritak skal videreføres for helserettet klassisk massasje med kompetansekrav:

Generell innføring av mva på alternativ behandling vil være uheldig av disse årsakene:

1. Generell mva avgift på alternativ behandling vil slå urettferdig ut ettersom utdanningsnivået og kompetansen til utøverne innen det som i dag beskrives som alternativ behandling varierer fra helt minimal til omfattende. På samme måte har mva-fritak slik det har fungert de siste år også slått urettferdig ut ettersom alle får mva gjennom medlemskap i godkjent forbund og ved frivillig registrering som alternativ utøver, uavhengig av kompetanse- og utdanningsnivå.

2. Generell innføring av mva-avgift på alternativ behandling motiverer ikke til økt kompetanse blant seriøse utøverne. Seriøse utøvere oppdaterer seg allerede jevnlig. Redusert inntjening vil derimot kunne hindre kompetanseheving blant utøvere som ellers ville oppdatert seg faglig på jevnlig basis.

3. Generell innføring av mva-avgift på alternativ behandling bidrar dermed negativt til økt pasientsikkerhet, jf pkt 2.

4. Generell innføring av mva-avgift på alternativ behandling vil utgjøre en stor økonomisk utfordring for mange utøvere som allerede driver med liten økonomisk margin i et tøft marked. Og da særlig hvis det blir et skille mellom helserettet behandling med refusjon OG mva-fritak, og helserettet behandling uten dette. Man får da et såpass stort skille innad i ett felt (helserettet behandling) at det effektivt vil prise mange utøvere ut av yrket.

5. Ved innføring av mva-avgift på all alternativ behandling vil prisene øke for forbrukerne. Mange av disse er langvarige smertepasienter med varig, redusert inntekt. Flere av disse vil hypotetisk ikke ha råd til å oppsøke denne type behandling ved innføring av mva-avgift.

6. Alternative utøvere med helserettet og medisinsk kompetanse og utdanning bidrar til å avlaste helsevesenet og ikke minst til å øke livskvalitet for en betydelig del av befolkningen av ulike årsaker. Økte priser eller færre utøvere grunnet innføring av mva-avgift vil kunne redusere dette tilbudet til befolkningen.

Jeg er selv klassisk massør, grunnutdanningen ble avsluttet i 2009. Jeg jobber fulltid som klassisk massør og er styremdedlem i Norges Massasjeforbund. Jeg gjennomførte Grunnmedisin i 2014 og oppdaterer meg faglig årlig. Jeg samarbeider ofte med utøvere i helsevesenet, som fysioterapeuter, manuell terapeuter og kiropraktorer, og opplever stadig at leger "sender" pasienter til meg. Som klassisk massør forholder jeg meg til anatomi og fysiologi, og opplever ikke selv faget mitt som alternativt. Det er tydelig at det er et stort behov i befolkningen, av mange ulike årsaker, for denne typen behandling. Det vil være galt hvis behandlingsutvalget i praksis skal reduseres for den allmenne befolkningen pga økte priser. Samtidig er det positivt at det ryddes opp i den alternative bransjen, som slik den er samlet i dag er broket og variert og organisert på en måte som ikke bidrar til økt pasientsikkerhet. Mitt ønske er at helserettet massasje i kombinasjon med medisinsk kompetanse skal få fortsatt mva- fritak.

Vennlig hilsen

Ellen M. Thorsen,

Massasjeterapeut MNMF