Høringssvar fra Vidar Loland

Dato: 01.08.2020

Som privatperson med gode erfaringer fra såkalt alternativ behandling mener jeg det vil være feil å belaste syke mennesker ved å legge på mva på behandling som kan hjelpe. Det er også feil å sammenligne den med kosmetisk kirurgi og lignende.

Jeg mener at ikke alt kan leges eller bedres ved bruk av medikamenter, og at seriøse alternative behandlere gjør en god jobb med å bedre folkehelsen.

Styrk heller utdanning innen feltet, og hjelp de seriøse aktørene til å vise igjen i forhold til de mindre seriøse.

Mvh. Vidar Loland.