Høringssvar fra Doris Henriksen

Dato: 03.08.2020


Jeg er i mot forslaget om mva på komplementære og integrative (alternative) behandlinger.

Disse behandlingene er ikke et alternativ til legemedisinen, men et supplement.

Når man er medlem i en organisasjon, registrerer seg i "alternativ" - registeret i Brønnøysund, så bør man også få være momsfri.

De som ikke er medlem noe sted / har registrert seg, betaler jo pr. nå moms.

Har selv fått hjelp fra disse behandlingsmetodene, da legemedisinen ikke kunne hjelpe med annet enn smertelindring, og er pr. i dag fremdeles frisk.