Høringssvar fra Kreftforeningen

Dato: 31.07.2020

Kreftforeningens høringssvar ligger vedlagt.

Med vennlig hilsen,
Thomas Axelsen
seksjonssjef samfunsspolitisk
Kreftforeningen

Vedlegg