Høringssvar fra Irene Korsmo, Eureka kiropraktor Sandvika

Dato: 31.07.2020

Vedrørende mva på alternativbehandling.

Jeg har jobbet som alternativbehandler(ab) siden ferdig 5 årig privat utdanning i 1979. Jeg har siden tatt påbygning med 4 år spesialisering i akupunktur og i tillegg ernæring.
Mine brukere er kunnskapsrike og helsebevisste mennesker som enten har kroniske lidelser som offentlig helsevesen ikke kan avhjelpe, annet enn med medikamenter med mye bivirkninger. Det er viktig at dere som beslutningstakere er klar over at bruk av medisiner er den 3. største dødsårsaken etter hjerte/kar og cancer. Den andre hovedgruppen av brukerene er de som har "småplager" som IBS, SIBO, diffuse smerter, allergier, hodepine og muskel-skjelettplager.
Dette er plager som de ofte ikke får tilfredsstillende behandling for via fastlege/spesialist.
Mine brukere er alltid utredet før de får behandling hos meg.

De har varierende økonomi, men prioriter å komme pga god effekt, selv om økonomien dårlig.
Jeg har aldri tjent mye og det er ikke inntjeningen som er motivasjonen, men mange taknemelige brukerene.Innføring av mva vil ramme mange av brukerene hardt og vi som utøvere vil sannsynligvis miste mye av inntektsgrunnlaget. Våre utgifter til regnskapsfører vil øke, noe som vil bli vanskelig å dekke inn.
Dette er en avgift som vil gi økte utgifter til arbeidsledighetstrygd til alternativb. og økt press på fastleger og fysioterapeut.
Ønske om fjerne useriøse utøvere og/eller oss alle som yrkesgruppe veihjelp av mva er et virkelig useriøst tiltak som vil koste mye.
Hilsen

Irene Korsmo

Eureka Sandvika