Høringssvar fra Power of Nature

Dato: 03.08.2020

Jeg sender inn dette svaret som selvstendig næringsdrivende massør med utdannelse fra Axelsons institutt.

De fleste av mine klienter har muskel- og skjelett lidelser enten som resultat av en muskeldiagnose, ulykke, operasjonen eller slitasje. Mange av disse går til fysioterapeut, manuell terapeut, naprapat, akupunktør, kiropraktor m.m i tillegg til å få massasje fordi dette hjelper på å holde smertene til et minimum og de unngår langvarige sykemeldinger. Dersom disse personer må betale MVA på flere av behandlingene, har flere gitt uttrykk for at de må velge vekk behandlinger som ikke blir dekket av frikortet.

Resultatet kommer til å bli økt trykk på fysioterapeuter, manuell terapeuter, kiropraktorer og leger.

Har norsk helsevesen kapasitet til å ta imot alle disse individene?

Hva med de som er uføretrygdet som oppnår en bedre livskvalitet ved å få alternativ/komplimentær behandling? De av mine klienter som er uføretrygdet har bare råd til 1 behandling pr. mnd. nå uten MVA.

Hvor mange vil ha råd til å betale mellom kr.1500,- og 1700,- for en behandling? Vil du?

Hva med oss terapeuter som kommer til å miste mange av våre klienter som ikke er så pengesterke.

Flere av oss vil måtte legge ned praksisen vår og bli arbeidsledige.

Er det disse konsekvensene vi ønsker å innføre i samfunnet vårt?

NAFKAM og norske fagforbund jobber kontinuerlig med å sikre pasientsikkerhet ved å stille fagkrav til sine medlemmer. Registreringen i enhetsregisteret for alternative utøvere gir MVA fritak dersom man er medlem av et fagforbund og har ansvarsforsikring.

Dersom det blir innført MVA på alternative behandlinger vil det ikke være hensiktsmessig å registrere seg i dette registeret og det vil bli lettere å kalle seg en terapeut uten å ha utdannelse innenfor sitt fagfelt.

Dette vil etter min mening svekke både pasientsikkerheten og det arbeidet de ulike fagforbund har jobbet hardt for å innføre.

På bakgrunn av dette ber jeg dere om å revurdere innføring av MVA på alternative/komplimentære behandlinger og gå i dialog med NAFKAM og de ulike fagforbund for å styrke det norske helsevesenet.

På forhånd takk.

Mvh.

Katerina Alveid