Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 562567

Dato: 26.07.2020

Dette er så unødvendig! Skal dere dersom dette blir gjennomført.