Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 711513

Dato: 27.07.2020

Nei til mva på alternativ behandling.