Høringssvar fra NAFKAM

Dato: 27.07.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM).

Vedlegg