Høringssvar fra Start Helse

Dato: 25.07.2020

Jeg har ved en feiltagelse sendt inn et høringssvar "uten anmerkninger".

Jeg stiller meg bak NMF sitt høringssvar.