Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102732

Dato: 08.07.2020

HØRINGSSVAR til forslag om fjerning av MVA fritak for alternative behandlere.

Jeg er i 50-årene og er i godt gang med 4 utdanningsår ved biopati-studiet ved Tunsberg Medisinske Fagskole. Gjennom tilknytningen til NNH og registrering i alternativregistret skulle jeg ved endt utdanning fått fritak for MVA. Dette ønsker regjeringen slutt på. Dette protesterer jeg mot.

Snittalderen for mine medstudenter er relativt høy; i klasserommet finnes det mye erfaring med egen og families sykdom som man ikke har klart å få bukt med. Det dreier seg mye om kroniske sykdommer som diabetes, overvekt, allergier og matintoleranser, reumatiske lidelser, utmattelsessyndromer, tarmsykdommer som IBS, Crohns og ulcerøs colitt, og andre autoimmune sykdommer. Men også infertilitet og kroniske betennelser i ulike deler av kroppen. Sykdommer som fører til lav funksjonsevne og ofte tidlig uførhet.

Biopati er studiet basert på den siste forskningen innen biologisk og medisin (her er land som Tyskland, Sveits og Østerrike langt fremme), kombinert med behandling basert på naturmedisinske prinsipper; understøtting av kroppens immunforsvar, sirkulasjonssystem, hormonsystem mv for tilheling via kosthold og livsstil, urtemedisin, immunterapi rettet mot spesifikke antigener, fotsoneterapi og øreakupunktur.

Vår behandling er av stor betydning for våre pasienters helse, både forebyggende og kurativt. Vi jobber med å finne årsaken til sykdom, og behandlingen vil ofte bestå i å rette opp ubalanser som har oppstått pga levesett og miljøfaktorer. De fleste pasienter kommer ikke før symptomer har opptrådt, og oftest ikke før de har forsøkt vanlig skolemedisin i form av legemidler. De lærer imidlertid at effekten av den behandling de får også er svært forebyggende i forhold til andre sykdommer. Å måle verdien av denne forebyggingen kan være vanskelig, og gjøres ikke lettere av at komplementærindustrien har få midler å gi til forskning. Heller ikke tildeles midler fra offentlige instanser. Dokumentasjon på kurativ virkning finnes det mye av imidlertid.

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder diabetes, tarmkreft og andre tarmsykdommer. Også når det gjelder allergier ligger vi svært høyt på statistikken. Er det grunn til å spørre om det offentlige helsevesenet tilbyr pasientene god behandling på dette området? Er kirurgi og legemidler tilstrekkelig? Er det gode grunner til at akkurat Norge ligger høyt på denne statistikken? Biopatene har gode behandlingsformer for nettopp disse sykdommene hvor Norge ligger høyt oppe på statistikken.

Våre behandlinger er allerede dyre. Pasientene må betale alt det koster selv, og nok til at biopaten kan leve av sitt yrke. Regjeringens forslag vil nå gjøre det inntil 25% dyrere for pasienten. Færre pasienter vil få råd til å gå til biopat. Færre biopater vil kunne leve av sitt yrke. Ønsker regjering og storting at mangfoldet i helsetilbudet skal skrumpe inn? At det skal brukes flere midler til å finansiere langtidssykdom og tidlig uførhet?

Jeg har fra før av en 4-årig utdanning som Diplomert samtaleterapeut i psykosyntese. Psykosyntesen ble grunnlagt av Psykoanalytikeren Roberto Assagioli, som var elev av Sigmund Freud. Han bygde sine teorier på Freuds og Carl Jungs sine teorier. Dagens psykosyntese kan sees på som en sammensmelting av den humanistiske, den transpersonlige og den forskningsbaserte psykologien. Min egen interesse for denne helhetlige psykologiretningen (som man i London kan ta en mastergrad i, men er «alternativ» i Norge), kom fra behovet for å få svar på eksistensielle spørsmål; meningen med livet. Jeg var et modent, reflektert menneske, som hadde fungert godt i samfunnet, men var dypt ulykkelig. For meg ble psykosyntesen det jeg trengte for å komme ut av depresjonen. Varig. Uten en eneste pille.

Slik er det for mange. Det er ikke alltid den forskningsbaserte, adferdsbaserte psykologien som passer. Jeg mener vi trenger mangfold. Dessverre klarte jeg ikke å få inntekter nok til å leve av min utdanning i samtaleterapi. Det er vanskelig å overleve i markedet som alternativ utøver. Jeg måtte gå tilbake til mitt virke som siviløkonom i næringslivet.

Jeg mener Norge blir et fattigere sted å leve uten alternative utøvere. Vi blir en sykere befolkning, som vil belaste samfunnet økonomisk. Dagens skolemedisin er basert på kjemisk behandling, og mens noe av dette er vellykket kommer vi ikke unna at hvert tredje dødsfall skyldes medisinering. Skolemedisinen er derimot fremragende når det gjelder sykdomsdiagnostisering, kirurgisk behandling og akuttbehandling. Alternativ medisin gir et meget godt tilbud innen forebygging av all sykdom og behandling av kroniske sykdommer. Til sammen komplementerer de ulike behandlingsformene hverandre. WHO anbefalte få år tilbake nettopp integrering av komplementærmedisin i landenes helsetilbud.

Det er befolkningens rett å kunne velge den behandlingsformen de ønsker og som de blir friske av. Å innføre MVA på komplementær behandling gir sterk konkurransevridning i det offentlige helsevesens favør og i de alternative utøveres disfavør. Det offentlige helsevesen vil merke dette i form av lengre køer og større belastning.

Det er dessuten uetisk å endre våre arbeidsbetingelser på denne måten. Det finnes mye dokumentasjon på virkningene, til tross for medias forsøk på å stemple all alternativ medisin som kvakksalveri. Her har nok mediehusene sin egen agenda definert av sine eiere, men dette skal jeg ikke spekulere videre på her.

Dersom Norge ønsker å fremstå som et attraktivt land for godt utdannede mennesker innen medisin, anbefales et åpnere syn på behandlingsformer. Land som Tyskland, Sveits og Østerrike har eksempelvis en helt annen holdning til biologisk og ortomolekylær medisin enn Norge, der blir denne vitenskapen integrert med annen medisinsk forskning og utdanning.

Antall personer som faktisk benytter seg av alternative behandlingsformer forteller hva behovet egentlig er. Tåler det offentlige helsevesen å ta i mot alle disse? Tåler Norge konsekvensene av at disse ikke får behandling?

Tenk om man kunne slå sammen kreftene i stedet for å polarisere?