Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 176130

Dato: 02.08.2020

Jeg har jobbet som såkalt alternativ behandler i en årrekke, som massør og akupunktør. Siden starten av mitt virke har jeg vært av den oppfatning av at helsefremmende arbeid, som vi driver med, ikke er momsbelagt fordi det bidrar med en tjeneste samfunnet trenger. Dette har jeg fått bekreftelser på i mine snart ti år i yrke, hvor jeg hver uke får klienter som nesten alle har vært innom helsevesenet med sine plager uten å få den hjelpe de trenger. Det er mange av dem. Mange av dem har slitt i mange år med sine plager, en god del er uføre, noe sykemeldte og mange fortsatt i jobb, til tross for sine helsemessige utfordringer. Jeg har ikke valgt mitt yrke fordi jeg blir rik av det, men det å kunne hjelpe med slike ting er en belønning i seg selv.

Store helsemessige utfordringer

Når vi ser på forskjellig statistikk over det norske folk sin helsetilstand ser vi klart å tydelig at vi har flere økende problemer. Faktisk står vi ovenfor store utfordringer i vårt samfunn når det gjelder helse. Svært mange plager og sykdommer er økende. Det er økning i muskel og skjelettplager, økning i antall uføre, diabetes, økning psykiske lidelser, økning i forbruk av opioider, for å nevne noen. Muskel- og skjelettplager, alene, koster samfunnet flere titalls milliarder kroner, i tapt arbeidskraft, sykemeldinger, ufør o.l.

Det er en økning i alt dette til tross for at vi aldri tidligere har hatt bedre utdannede leger, bedre medisiner eller flere vaksiner. Dette kan tyde på at det er noe vi mangler i vår forståelse av problemet vi står ovenfor. Utfordringene vi står ovenfor bør bringen helsevesenet og så kalt alternativ medisin samme. Det å ha flere teoretiske modeller og ulike fremgangsmåter til bruk i møte med utfordringer er en styrke som ikke bør undervurderes.

Dette høringsforslaget blir fremmet i vårt lands, og verdens, største helsemessige og økonomiske krise siden andre verdenskrig! Det fremmes attpåtil over sommeren, noe som er dårlig forvaltningsskikk.

Sjelden har vi hatt en så stor økning i arbeidsledige og konkurser. Mange blir permittert og mange små bedrifter går konkurs, og det forventes at flere følger etter. Vår befolkning sin helse har også blitt teste som sjeldent før, og viktigheten av god helse står frem som noe av det viktigste vi bør satse på, ikke som noe man bør slå beina under på.

Hvem blir rammet?

Høringsforslaget vil ramme først og fremst små bedrifter og selvstendig næringsdrivende som har skapt sine egen arbeidsplass gjennom å hjelpe folk med dere helse, holde dem i arbeid og bidra til å gjøre hverdagen lettere og bedre. Høringsforslaget vil også ramme en hel rekke folk som har dårlig råd fra før og som sliter med helse. En 25 % økning i prisene vil gjøre at mange med trang økonomi ikke kan benytte seg av tilbudet. Dette er ikke et lukrativt yrke, og det å ta en kostnad på 25% fra lønnen, for å hjelpe de med dårlig råd, er ikke mulig for de fleste som driver med alternative behandlinger.

Personlig har jeg klienter fra alle samfunnslag. Det er de som ikke har problemer med å betale 25% ekstra, så dette vil ramme utelukkende de med dårlig råd.

Høringsforslaget vil derfor være med på å skape enda større forskjeller i samfunnet mellom rik og fattig, både økonomisk og når det gjelder helse. Ønsker vi det? Trenger vi det?

Manglende dokumentert effekt?

Det hevdes at det mangler dokumentasjon på effekt på alternativ behandling. Det er rett og slett feil, og vitner om mangel på kunnskap i det som blir foreslått. I likhet med flere av metoder og tjenester som allerede er innenfor dagen helsevesen, er det ikke mulig i alle yrkene som kommer innunder alternativ behandling, å frembringe dobbelt blindet placebo kontroll studier. Det er allikevel mye god forskning på mange av disse yrkene og det er rett å slett arrogant å avfeie dette ute å ha satt seg inn i det. Kontakt de forskjellige foreningene om det ønskes slik forskning. Jeg vet at både akupunkturforeningen og massasjeforeningen har mye god forskning på dette.

Vær vennlig å tenkt dere godt om før dere kommer med en beslutning!