Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 221372

Dato: 03.08.2020

Stiller meg bak høringssvaret til Norges massasje forbund, og ønsker at mva fritaket for massasjeterapi består.