Høringssvar fra Liga Grinfelde

Dato: 03.08.2020

Jeg er i mot forslaget om mva på komplementære og integrative (alternative) behandlinger.

Disse behandlingene er ikke et alternativ til legemedisinen, men et supplement, derfor bør de ikke mva pålegges.