Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 216418

Dato: 03.08.2020

Jeg har en 3 årig engelsk profesjonsutdanning som Counsellor, fra University i London . Er registrert i BACP (British Association of Counselling and Psychotherapy). Dette er 3 år med psykodynamisk-humanistisk-eksistensiell grunnutdanning i psykoterapi - med samlinger i London månedlig i alle disse årene, klinisk veiledning mm. Det fins også mulighet for 2 ytterligere år og å ta mastergrad og søke medlemskap i UKCP (en psykoterapeut profesjonsorganisasjon for de med masternivå). Jeg følger alle etiske regelverk, faglig videreutdanning, veiledning ukentlig fra London osv.

Counsellor (3 år) og Psychotherapist (2 videre år) er psykoterapeuter som jobber innen NHS og er anerkjent for sin kompetanse innen samtaleterapi. Det er rett og slett en godkjent profesjon innen psykoterapi - noe som mangler i Norge - og har et annet fokus enn psykologer har (med mindre de da senere blir spesialist innen psykoterapi).

Har nesten ti års erfaring fra psykiatrisk poliklinikk som behandler, etter helse- og sosialfaglig bachelor, mastergrad og klinisk utdanning over 5 år. Men - ingen av disse utdanningene - ved norske universitet gir noen kvalifikasjon innen psykoterapi - da går det mer på psykisk helsearbeid, relasjonsarbeid, psykoedukasjon, støtte mm - men altså ikke systematisk trening i psykoterapi, slik som jeg nå er kvalifisert til å utføre etter å ha blitt Counsellor. Det er et tankekors at helse- og sosialfaglige behandlere i den offentlige psykiske helsetjenesten er ansatt som behandlere - uten å ha formell psykoterapi kompetanse - og samtidig har pasienter som er svært syke. Mitt private tilbud har feks tettere klinisk veiledning enn det jeg hadde da jeg var behandler i spesialisthelsetjenesten.

Jeg representerer et alternativt tilbud ift psykologer og psykiatere - når vi snakker om personer som har lettere til moderate psykiske vansker.

Mange som kontakter meg har det svært vanskelig og trenger terapirommet og terapirelasjonen - de strever med vonde følelser, å takle livet sitt og relasjoner, har traumer, tap og sorg, pårørende erfaringer, lav selvfølelse, vonde erfaringer mm - men deres henvisning som fastlegen har sendt, er avslått i det psykiske helsevernet. Derfor tar de kontakt med meg - og får hjelp. Noen ganger til å få sine rettigheter og lidelser reelt dokumentert bedre - så de ikke bare kan avvises igjen.

Mens det i det offentlige hersker et sykdomsfokus med utredning og diagnoser, så jobber jeg etter en helhetlig forståelsesmodell - som tar i betraktning livserfaringer og relasjoner - og det er det mange som ønsker seg og profitterer på.

Jeg jobber som terapeut fordi jeg bryr meg om å gi håp lindring og kvalifisert psykoterapi til klientene, De betaler allerede mye - ca 4500kr - per måned ettersom terapi krever regelmessige ukentlige samtaler for å jobbe intensivt nok - samtidig krever psykoterapi prosesser tid - så dette er svært dyrt. De betaler fordi de endrer seg og opplever bedring og vi evaluerer behandlingen sammen over tid.

Samtidig er jeg høyt kvalifisert og har egenfinansiert dyr utdanning i mange år, og trenger en normal inntekt. Det er et tak på hvor mange klienter man har kapasitet til å jobbe med samtidig og være emosjonelt tilstedeværende. Derfor vil momspåslag være så krevende for både meg og mine kunder at tilbudet kanskje må legges ned.

Dvs at de unge menneskene jeg hjelper med å forstå seg selv, øke selvfølelse, tro og håp, igjen mister sitt tilbud - etter allerede å ha plukket opp mot til å be fastlege om henvisning for så å møte avslag i Bup. Nå mange år senere, får de endelig hjelp hos meg - så de klarer venner, skole og familierelasjoner - bedre enn før. (ENN SÅ LENGE)

De som er lærer, sykepleier osv , ... kan bare glemme å finne hjelp... de kan ikke konkurrere med personer fra privat næringsliv - som betaler det terapien koster.

Tanken om at psykologer og psykiatere skal dekke alle psykiske behov hos alle vi ulike mennesker - er virkelighetsfjernt tenker jeg- vi har ulike behov - det fins heller ikke nok tilbud til folk- og jeg opplever daglig hvor ekte og betydningsfull jobben min er for andre og megselv.

Gjør det ikke umulig for mennesker å få psykoterapi som er kvalifisert - og gjør det ikke nærmest umulig å drive en seriøs privatpraksis. Ikke legg 25% moms avgift på toppen av alle de andre utgiftene vi har - som driver seriøst!