Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 273446

Dato: 03.08.2020

Jeg er bruker av alternativ behandling og er helt I MOT merverdiavgift av alternativ behandling. Har hatt veldig god nytte av blant annet soneterapi, akupunktur og muskelbehandling i mange år. De siste årene har vært veldig viktig med akupunktur da jeg har hatt kreft og har gjennomført cellegift- og strålebehandling og har bearbeidet kroppen til å få mer energi mye raskere. Istedenfor å bruke skolemedisin i forbindelse med bivirkninger av behandling av kreften så har akupunktur hjulpet meg med ulike senvirkninger. Det å påløpe moms på prisen vil bety ganske mye for mange da de ulike behandlingene vil koste mye mer uten støtte. Håper regjeringen kan revurdere dette forslaget.