Høringssvar fra Tove Heggem Nevrorefleksolog og helhetsterapeut

Dato: 27.07.2020

Brukere av alternative helsetjenester tar ansvar for egen helse ved å søke hjelp på naturlige måter, og uten bivirkninger. De sparer samfunnet for millioner ved å forebygge og reparere egen sykdom. En stor andel opplever også å få økt livskvaliteten samt at de tilfriskes ved allerede etablert kronisk sykdom. De betaler behandlingen selv uten noen som helst form for subsidier fra det offentlige. Faller alternative tjenester bort sluses enda flere mennesker inn i et allerede overfylt og sprengt helsevesen.

Hvorfor skal mennesker som er villige til å betale selv for egen tifriskning betale 25% MVA til staten? De sparer jo allerede samfunnet for enorme summer.