Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156673

Dato: 02.08.2020

Før merverdiavgift innføres for alternativ behanding bør det utredes hvilke konsekvenser dette har for enkeltpersoner og samfunnet. Det er en risiko for betydelig helsetap, i form av lavere livskvalitet, for klientene. Selv om effekten av alternativ medisin ikke er evaluert på samme måte som metoder, inkl. legemidler, som innføres i den ordinære helsetjenesten, kan verdien være signifikant. At enkeltpersoner betaler for disse tjenestene selv, er et tegn på at behandlingene oppleves som verdifulle.