Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 232439

Dato: 03.08.2020

Jeg er i mot forslaget. Jeg mener det er uheldig å legge mva på tjenester som bedrer folks helse.