Høringssvar fra Anita Johansen

Dato: 31.07.2020

Jeg har en bachelor grad i ernæring ved Atlantis medisinske høgskole og har et enkeltmannsforetak som samarbeider med leger og annet helsepersonell. Behovet for kostholdsveiledning er større en de kliniske ernæringsfysiologene har kapasitet til.

Alternative medisinske behandlinger og velvære behandlinger bør deles opp, og ikke bli sett sammen som en helthetlig gruppe. Vi med bachelor i ernæring har en bred medisinsk kompetanse innen skolemedisin, og er en viktig aktør i forhold til forebygging av livsstilssykdommer og en viktig ressurs for medisinsk personale. Det er flere leger som henviser til min ernæringsveiledning, da de selv har begrenset kompetanse innen ernæring.

Velvære er en annen kategori, vi er et rent medisinsk tilbud. Vi har kunder med over eller undervekt, men av disse er det av helsemessige årsaker behov for veiledning.

Det kommer kunder til meg med for høye kolesterolverdier, hvor verdier bedres etter kun få uker på tilpasset kosthold. Det kommer kunder som har store fordøyelsesplager, enten på grunn av diagnoser som Chrons, Ulcerøs Kolitt, stomi eller intoleranser, som opplever at de kan fungere i en hverdag etter omlegging av kosthold. De som får diagnosen diabetes type 2 som er en alvorlig diagnose med mulighet for alvorlige senkomplikasjoner, trenger hjelp for å tilrettelegge kostholdet. Det er pasienter som får diagnosen Cøliaki, uten nødvendig informasjon om videre kosthold, som kan få en rask time hos meg og få umiddelbar bedring av en ny kostholdsplan. Alle de nevnte gruppene er mennesker som kan fungere godt i arbeidslivet ved tilrettelagt kosthold, og som også ønsker dette selv. Uten tilrettelagt kosthold kan det medføre alvorlig sykdom og begrensede muligheter for å fungere i jobb. Da tilgjengeligheten for en time hos en klinisk ernæringsfysiolog er begrenset blir ventetiden uholdbar for enkelte.

Pris er avgjørende for mange med akutt eller kronisk sykdom. Jeg har lagt meg på en så lav pris som mulig, da jeg ser at de mest sårbare helsemessig også ofte er det økonomisk. Med merverdiavgiftplikt må jeg øke prisen for å klare meg økonomisk. Det vil da være potensielle kunder som ikke har mulighet til å betale for mine tjenester, og min muligheter for videre drift vil være vanskelig eller umulig.

Velvære behandlinger er et valg, mine tjenester er en helsemessig nødvendig. Jeg har forståelse for at enkelte behandlinger kan gå under en merverdiavgiftplikt, men jeg håper dere ser at vi ikke er en samlet gruppe velværeaktører. Behandling og forebygging av helseproblemer gir en stor samfunnsgevinst på sikt, og alternativ medisin er en viktig aktør i dette.

Vennlig hilsen Anita Johansen ernæringsveileder