Høringssvar fra Trude Wiese-Hansen

Dato: 03.08.2020

Massører og massasjeterapeuter er en yrkesgruppe blant flere som mange oppsøker når de ønsker hjelp til å få det bedre. Det kan være fordi de av erfaring har fått det bedre med slik behandling tidligere, og/eller fordi de ikke tidsnok får den behandlingen de trenger hos det offentlige, trenger mer behandling enn det offentlige kan tilby og ulike andre årsaker. Alternativ behandling er en betydelig avlastning for det offentlige helsevesen som vil bli dramatisk avkortet om alle disse vil bli pålagt å betale mva.

Å innføre mva. på alle behandlinger som ikke er offentlige er å sparke ben under en hel næring. Det er allerede en stor utfordring å være i denne bransjen da vi som oftest er selvstendig næringsdrivende og ikke har de samme rettigheter som andre selv om vi betaler like mye skatt. Mange av oss vil måtte legge ned næringen vår og se oss om etter annen jobb. Jeg undres om konsekvensutredningen av dette forslaget har tatt for seg alle berørte perspektiver. Når politikere kan foreslå et tiltak som vil føre enda flere inn i rekken av de som nå er arbeidsledige etter Koronanedstengningen. Og vil dette være lønnsomt for Helse Norge på sikt når en så stor næring innen helserelatert arbeid blir svekket?

Der er dessverre useriøse utøvere i mange yrker, også blant alternative behandlere og skolemedisinere. Det betegner ikke faget, men at mennesker er ulike. Slutt å mistenkeliggjøre alt og alle som ikke passer inn i den etablerte oppfattelsen om hva som er rett og best for folk. Alternative behandlere ønsker å hjelpe og vi hjelper mange. Uansett hvilken behandling personer velger så er ofte utgangspunktet at noe er i ubalanse, blokkert eller har vært feilbelastet og hensikten er å normalisere disse forholdene slik at vi kan holde oss så friske som mulig og få det bedre. Dette er til det beste for oss selv og samfunnet vi skal være en del av.

Frihet til å selv velge er et mantra vi stadig hører fra politisk hold. Alle samfunnslag benytter seg av alternativ behandling. Nå fratar de folket denne friheten da et mva. vil gjøre alternative behandlinger for dyre for folk flest. Dvs. de som har mest fra før vil fortsatt ha flest valg, nå også innen egen helse. La folket selv få bestemme hvilken behandling de mener er best for seg selv. Alternativ behandling er et alternativ til skolemedisin. For mange pasienter så utfyller disse hverandre og fører til at de kan stå i jobb og fungere mest mulig normalt i samfunnet. Begge deler er viktig for folkets helse. Det burde ikke være en konkurranse, det burde være et samarbeid om folkehelsen.

Jeg er sterkt imot at alternativ behandling ikke lenger skal være fritatt mva. All helsebehandling bør være fritatt for mva.