Høringssvar fra Mona S. Anderssen

Dato: 03.08.2020

Som bruker av alternative behandlingsmetoder som Bowen og healing, ønsker jeg IKKE at dette skal bli noe dyrere. Dette er behandlingsmetoder som her hjulpet meg mye både fysisk OG psykisk. Den psykiske delen av det er aller viktigst. Av en seriøs, erfaren og profesjonell healer og livsveileder har jeg lært å "takle" livet og akseptere megselv slik jeg er. Denne hjelpen har jeg ikke fått hos psykolog jeg har gått til. Poenget er at vi trenger alle disse såkalte alternative behandlingsterapautene også, og uten at det må koste mer. De aller fleste som holder på med dette er seriøse, flinke og godhjertede mennesker som vil hjelpe andre til det bedre liv. IKKE legg til mva på alternative behandling!