Høringssvar fra Victoria Kiær

Dato: 01.08.2020

Hei.

Synes det blir feil å fjerne fritaket på MVA for alternativ behandling.

Vi er mange som bruker alternativ behandling som en ekstra hjelp for å takle kroniske sykdommer. Og kroniske sykdommer er en stor belastning for økonomien i utgangspunktet, om en ikke i tillegg skal måtte betale mer for nødvendig behandling.

For oss, og meg, spiller det liten rolle om en sier at det ikke kan bevises at behandlingene funker. Mye som ikke kan bevises her i verden, og likevel stemmer.

Om behandlingene funker, om det så er placebo, må det være det viktigste. Det vil være samfunnets beste at alle fungerer så godt som mulig og bidrar med det de kan, og om alternative behandlere bidra til det så er det flott. Det bidrar til å avlaste det offentlige helsevesenet, som allerede er overbelastet mange steder.

Med andre ord er det en vinn-vinn situasjon å fortsette med fritak for MVA for alternative behandlere!

Med vennlig hilsen