Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 581996

Dato: 26.07.2020

Å unne seg selv noe for helsen, sitter langt inne for mange. Å bruke store mengder penger på egen helse sitter også veldig langt inne for mange.

-derfor ber jeg om at alternative behandlingstjenester forblir MVA fri.

Noen ganger kan det oppleves at man ikke får dekket alle sine behov innenfor den offentlige helsetjeneste, og da kan andre virksomheter supplere.

Det skal sies at alternativ begrepet er veldig vidt. Det dekker alt fra nylige påfunn til gamle tradisjoner og profesjoner.

-jeg sikter til, med min forespørsel at det som er av verdi og tjeneste til de få som trenger det, er av stort behov for dem, og en tjeneste for samfunnet igjennom dem.

Tjenestene er forøvrig markedsregulert, siden private aktører som oftest ikke er støttet av staten. De ulike forbund bidrar til en viss kvalitetssikring utover dette, og mangfoldet på godt og vondt kan også være en arena for læring og utvikling.

-et MVA på disse tjenestene vil antageligvis betydelig strupe aktiviteten i markedet, og kan ende opp med å koste mange levebrødet. Heriblandt* mennesker som har viet sine liv til å hjelpe andre, med årevis av erfaring, investeringer, kompetanse og flerfaglig utdanning.

Et forslag om å skattlegge ulike tjenester kan være godt, men i et så sårbart marked som dette, tror jeg en annen tilnærming ville være mer gunstig. Min kommentar en endog omhandlende alternativ medisin.

Utover dette vil jeg ytre min takknemlighet ovenfor de flotte menneskene jeg har møtt, som har vært både et fyr og en klippe i dette livet, for meg og mange andre. Takk for denne muligheten, selv om økonomien har vært begrenset, og takk til disse behandlerene som bla. har ofret millionlønn i næringslivet for å kunne jobbe med og hjelpe samfunnet og fellesskapet.

Mvh Anders.