Høringssvar fra Veslemøy Brekke

Dato: 28.07.2020

I Norge er det ca 1 million som bruker alternativ behandling. Selv har jeg benyttet det i godt over 10 år, og jobbet med det selv en god del av disse årene.

Det er mange grunner til å beholde ordningen slik den er i dag. Mange som benytter seg av alternativ behandling, er de som ikke finner hjelp andre steder, og som i tillegg har en utfordrende økonomi. I mitt møte med mine klienter er det en hovedtyngde som opplever at helsevesenet ikke er tilstrekkelig nok.

En alternativ behandler setter av mer tid og tenker ofte mer helhetlig enn hva som er tilbudet i helsevesenet. Min mening er at vi trenger begge deler, både det offentlige helsevesen og alternative behandlere som kan utfylle hverandre og gi best mulig behandling.

Gi den norske befolkning valgmuligheter til å velge for sin egen helse. Oppretthold det som gjeldende i dag, og gi flere mulighet til å bli friskere, noe som sparer samfunnet mye penger.