Høringssvar fra Laserklinikken Anne Harila UK

Dato: 03.08.2020

Laserklinikken Anne Harila UK
Anthon Walles vei 36, 1337 Sandvika, tlf 67807090 mobil: 95122826
E-post: laserklinikken@gmail.com

Høringsuttalelse: Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling-19/2280-8

Det er fra myndighetenes side ikke laget statistikk om hvor mange forbrukere som ikke har fått hjelp fra de offentlige helsetilbudene.

Derimot har myndighetene undersøkt at norsk helsevesen har en behandlingslekkasje på over 4 milliarder kroner til hva helsemyndigheten omtaler som alternativ behandling. Dette bør myndighetene ta innover seg som signaler på at det offentlige helsevesenet i Norge ikke har nok helsetilbud for å oppfylle forbrukernes behov.

Myndighetene må sørge for en utvikling av alternative behandlinger - og i stedet for merverdiavgift legge til rette for at bransjeforening i samarbeid med myndighetene kan innføre arbeidslisenser for å sikre at det bare er utøvere av alternative behandlingsmetoder som oppfyller visse faglige ferdigheter innenfor skolemedisinske fag og i sitt fagfelt, det vil styrke nåværende Registerordning.

Innføring av merverdiavgiften kan uansett ikke peke på hvem som er seriøs eller useriøs av alternative utøvere.

WHO mener komplementære tilbud til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014- 2023. WHO vektlegger også måten komplementære metoder forholder seg til sykdom som ikke kan kureres, for eksempel ved å fokusere på livskvalitet for pasienten.

Likestilling menes likeverd, like muligheter, like rettigheter og like plikter. Arbeid av like formål må fortsatt være momsfri og behandles likt av myndighetene.

Mvh.
Laserklinikken Anne Harila UK

Anne Harila

Sandvika, 03.juli-2020


Vedlegg