Høringssvar fra Cudo Casa Julie

Dato: 03.08.2020

Viser til høringsbrev fra Finansdepartementet om mva på alternativ behandling

Undertegnede har jobbet med behandling av muskel-, skjelett, nervelidelser og traumebehandling i 15 år, både i offentlig helsevesen og privat både i Norge og i Sverige.

Jeg har helbredet og lindret smertene hos 1000-vis av pasienter. Gjennom min erfaring fra arbeid i offentlig helsevesen så er det meget fokus på piller og medikamenter og svært lite fokus på årsaken til at pasienten lider bl.a fordi det er tidsbrist. Offentlig helsevesen er allerede overbelastet som det er. Det er disse plagene jeg avhjelper og kurerer avlaster det offentlige.

Gjennom min erfaring som alternativ behandler i privat praksis så hjelper jeg mange pasienter daglig. Senest i dag hadde jeg to pasienter som ikke har fått den hjelpen de trenger av offentlig helsevesen. Disse ble hjulpet til å komme tilbake i jobb fremfor å være langtidssykemeldt. Dette er min hverdag. Vi har bedre tid til å forstå årsaken til at de lider slik at vi kan gjøre noe med plagen.

Prisen pasienten må betale for behandling er selvfølgelig viktig. Endringen Finansdepartementet nå foreslår vil føre til en negativ utvikling i samfunnet fordi prisene for behandling øker. Folk med allerede anstrengt økonomi vil få enda mindre mulighet til behandling. Mange av disse blir ikke prioritert av helsevesenet. For eksempel går de på NAV. De får ikke hjelpen de trenger av offentlig helsevesen pga lange ventetider og lite mulighet til oppfølging. Det er disse menneskene Finansdepartementet vil tyne ennå mer. Vi tar imot mennesker som bli glemt av samfunnet, som blir ignorert av offentlig helsevesen pga diffuse plager og manglende diagnose. Dette er mennesker som vi fanger opp med alternativ behandling og hjelper til at de fungerer bedre i samfunnet og avlaster det offentlige.

Jeg har jobbet mange år i Sverige hvor det allerede er mva på alternativ behandling og her så jeg tydelig tendens til at pasienter takket nei til videre behandling pga pris, selv om de ble merkbart bedre hos meg og til tross for at de hadde behov for behandling. De måtte da heller gå på smertestillende tablettene fra offentlig helsevesen.

Alternativ behandling hjelper samfunnsøkonomisk ved å få folk tilbake i arbeid.

Jeg har jobbet både i offentlig og privat sektor og fått god erfaring av dette.

Det er ingen utvikling jeg ønsker for vårt samfunn at vi blir satt ut av spill pga bristende økonomiske muligheter hos de som kanskje behøver oss mest. Dette som dere nå har som forslag til forskriftsendring vi trolig resultere i at vi ytterligere vil få enda flere ut i uføretrygdet og derigjennom mindre verdiskaping i samfunnet

Hele forslaget virker veldig politisk ideologisk ved å legge avgifter på alternativ behandling og kosmetisk behandling da finansdepartementet ikke ser samfunnsnytten av att vi virkelig hjelper mennesker til et bedre liv.

Jeg sier NEI!