Høringssvar fra 991659307

Dato: 03.08.2020

Massasjeterapeuter som jobber som bedriftsmassører har 3 trinns massasjeutdannelse og må ha minst 30 poeng i medisinstudier. For å kunne ta eksamen må vi ha hatt mange timers praksis både privat og på skolen. Praksistimene på skolen krever tilbakemeldinger fra kundene slik at man også herigjennom siler ut hvem som ikke kan gå videre. Vi er forpliktet til å føre journal på lik linje med andre helsearbeidere. Årlig kreves det at massasjeterapeuter holder seg oppdatert innen ny viten rundt muskel- og skjelett tema via kurs, seminarer etc.

Muskel- og skjelettplager er blant de største helseutfordringer samfunnet har når det gjelder sykefravær og uførhet. Bedriftsmassasje senker sykefravær slik at bedriftens kostnader i form av sykepenger senkes. Det samme gjelder for samfunnet for øvrig som sparer penger i form av reduserte sykemeldinger og uføretrygd. Ansatte kan være lengre i jobb, og studier viser også at ansatte trives mer i bedrifter som har bedriftsmassasje.
Massasjeterapeuter skal ikke bare behandler kundene, de gir også råd for bedre helse, som eksempelvis hvilke øvelser som kan styrke de ulike kroppsdeler etc.

Det er ikke sjeldent jeg opplever at ved fravær av massasje på bedrift over tid gjør at kroniske smerter i skuldre og nakke begynner å melde seg, men allerede etter et par massasjetimer kan de aktuelle kundene begynne å senke inntak av kortison samt smertestillende og delvis sykemelding opphører. Massasje på bedriften gir også et signal om at bedriften bryr seg om sine ansatte. Dette øker trivselen og påvirker arbeidsmiljøet på jobben i en positiv retning.

Der finnes flere studier som viser at massasje generelt senker stress, hvilket også påvirker ikke bare muskulatur, men også psykisk helse.
Det er fra samfunnets side ønskelig at man står lengre i jobb i dag, her er bedriftsmassasje et godt virkemiddel. Man burde således motivere bedrifter heller til å ta i bruk helseforebyggende tiltak som bedriftsmassasje o.l. for å komme i mål med reduserte trygdekostnader.

Bedriftsmassasje og massasje er et viktig bidrag for å redusere sykefravær og senker således samfunnets- og bedriftenes utgifter. Derfor må de unndras merverdiavgiftsplikt på lik linje med annen helsearbeid som er unndratt merverdiavgiftsplikt.