Høringssvar fra Norsk plastikkirurgisk forening

Dato: 03.08.2020

Se vedlagte PDF med navn Høringssvar 2 Norsk Plastikkirurgisk Forening - Det er sendt inn to tidligere varianter av høringssvaret som vi ber om at ignoreres, dette svaret har en endret konklusjon og er det korrekte høringssvaret.

MVH Kjersti Ausen

Leder Norsk Plastikkirurgisk Forening

Vedlegg