Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 268350

Dato: 03.08.2020

Jeg er imot dette forslaget.