Høringssvar fra Aksept gestaltpraksis

Dato: 03.08.2020

Som gestaltterapeut MNGF reagerer jeg sterkt på forslaget fra Arbeiderpartiet om at gestaltterapi skal bli mva-pliktig. Både foreningen vår (NGF) og forbundet (Norsk Forbund for Psykoterapi) kommer med utfyllende høringssvar. Jeg vil derfor her konsentrere meg om noe av den antatte virkningen på klienter, terapeutene og samfunnet dersom dette forslaget blir vedtatt.

Gestaltterapeuter med NOKUT-godkjent utdanning, ansvarsforsikring, forening med faglig etisk råd og etiske prinsipper, er i stand til å levere fullgod psykoterapi - uten at dette ilegges mva-plikt. Mange av våre klienter kommer til oss anbefalt av fastleger som vet hvor lang ventetid det er ved DPS'er og hos psykologer med refusjonsordning. I slike situasjoner utgjør vi et lavterskel-tilbud; med kort ventetid og uten henvisning. Og ofte kan vi bistå rimeligere enn psykologer uten refusjonsordning med kortere ventetid.

Når klientene får økt utgiften med 25 %, kommer sannsynligvis en del til å la være å gå i terapi. Eller de må vente i opptil ett år for å komme til psykolog. I løpet av den tiden vil tilstanden mest sannsynlig forverres. Selv om terapi er forebyggende, kan mange se seg nødt til heller å bli sykmeldt, mens de venter på tid ved offentlig psykologtjeneste. Dette vil selvsagt være kontraindiserende for klientenes psykiske helse. I stedet kommer det til å bli flere sykmeldte, og noen kan bli så langvarig syke at de risikerer å miste jobben.

Når kostnaden blir økt med 25 %, vil det også stride mot prinsippet om et reelt fritt helsevalg. For mange vil kr 1.000,- pr. konsultasjon være helt umulig å betale, særlig ved et langtids-forløp, med f.eks. flere titalls timer noe som ikke er uvanlig.

Mange av oss gestaltterapeuter - antakelig de fleste - har klienter med samfunnskritiske jobber. Disse klientene har ikke tid til å stå i behandlingskø. Dersom forslaget blir vedtatt, blir sannsynligvis mange av oss uten nok klienter til å drive videre, og vi må derfor legge ned, med muligens enda flere arbeidsledige som resultat. Dermed mister også disse klientene sine terapeuter og må stille seg i den lange køen inn til offentlig psykisk helsetjeneste. Resultatet kan bli enda flere langtidssykemeldte.