Høringssvar fra Torbjøn Jerm

Dato: 20.07.2020

Mva. på alternative behandlere vil legge ned en hel bransje. Nemelig alternativ bransjen. Det har lenge vært kjent at gruppen sliter m dårlig lønnsomhet selv om mange får en alternativ behandling og utredning. En annen innfalsvinkel som ofte gir gode resultater. Terapeuten har da 2 muligheter. Enten dekke mva. kostnaden selv eller legge på 25 % mva. på pris. Begge tilfeller vil resultatet bli ødeleggende for enkeltmanns firmaet(konkurs - nedleggelse) m arbeidsløshet som resultat. Hele forslaget virker lite gjennomtenkt. Komplimentær medisin vil kunne være en del av løsningen fremover vedr. helse sammen m vestlig medisin. Slik det drives i østen. Pasienten blir taper...oftest kronikere som behandles m gode resultater. Noe som vil gi økt sykemld. og over tid uføre. Sveits og Danmark og Usa er foregangs land i så måte m støtte ordninger for å stimulete bruk av gruppen. Dette er ikke noen konkurent men et suplement til eksiserende behandling. Dette er et meget dumt forslag...en hel bransje vil utraderes m masse arbeidsløshet som resultat.