Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 164161

Dato: 02.08.2020

Jeg er godt i gang med mitt psykoterapi studie og planlegger å starte opp egen klinikk etter endt studie. Min søster driver også sin egen psykoterapi klinikk . Dette forslaget kommer til å gjøre at prisene ikke kunne konkurerre mot psykologene.

Psykologer i Norge driver nesten som et monopol. Gode psykoterapiutdannelser fra utlandet blir ikke godkjent i Norge, noe som gjør at gode anerkjente terapi retninger får minimal utbredelse i Norge i forhold til andre land. Det er ikke rart det er sosionomer og sykpleiere som utfører terapi i Norge med sårbare pasienter, som trenger mer ekspertise enn det en person med sykepleierutdannelse kan tilby.

Per nå er det meget få terapiutdannelser i Norge. Dette gjør at vi mangler utdannede terapeuter , og har et stort problem med at statlige offentlige ansatte som utfører induviduell terapi og gruppeterapi mangler kompetanse i den jobben de er satt til å utføre.

Hvis man nå i tillegg tar vekk momsfritaket, så kommer ikke pasientene som går til privat behandling til å ha råd til å betale for timene og klinikker må legges ned. Dette kommer til å gjøre at folk ikke velger de få terapi utdanningene som eksisterer fordi det kommer ikke til å gå an å drive privat lenger og vi kommer til å få et enda dårligere tilbud for folk som har psykiske plager.

Det er også sånn at de som er alvorlig syke får gratis psykolog i Norge, men de som ikke er ekstremt syke får ikke dette tilbudet, og må betale for det selv. Det er disse som kommer til å falle mellom to stoler nå.

Jeg synes dette forslaget er veldig lite gjennomtenkt. Istedenfor å bygge opp tilbudet til pasienter der de kan velge mellom ulike terapi rettninger, blir det enda mer inskrenket viss dette forslaget går gjennom. Arbeidsplasser kommer til å gå tapt , folk vil miste levebrødet sitt , og syke kommer ikke til å få behandlingen de trenger.