Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 165132

Dato: 02.08.2020

Hei,

Å legge til momsplikt for alternative behandlinger virker på meg som et svært ugjennomtenkt forslag. Hvor mange er vi ikke i Norge (og mange andre land) som sliter med langvarige plager og som har god nytte, ja om jeg snakker for megselv livsviktig støtte og hjelp fra alternative behandlinger.

Jeg sliter med ME og langvarige magesmerter. Dette har jeg gjort i over 10 år nå. Så mye av 20årene har vært preget av smerter, våkennetter og fortvilelse over hvor mye plagene mine innvirker på livet mitt og livsgleden. Jeg har ikke fått den hjelpen jeg trenger av offentlige leger og undersøkelser. De møter meg som regel med forståelse og ønske om å ville hjelpe, men det er ikke nok kunnskap der tror jeg. Ikke av typen kunnskap som hjelper meg i min situasjon.

Alternativ behandlig er et enormt område. Det er ikke så lett å navigere i, men samtidig gir det meg håp, hjelp og uunværlig stætte i en utfordrende hverdag. Jeg kan ikke beskrive hvor takknemlig jeg er overfor noen av terapeutene jeg har møtt her.

Ved å sette momsplikt ved slik behandling tar dere fra meg og mange andre mulighet til å kunne benytte meg av tilbudet på det nivået jeg trenger. Jeg håper av hele mitt hjerte at dette ikke skjer!

J.H.