Høringssvar fra Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK)

Dato: 03.08.2020

Vedlagt høringssvar fra Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK).

Vedlegg