Høringssvar fra Norsk Revmatikerforbund

Dato: 03.08.2020

RE: Høring om forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Norsk Revmatikerforbund viser brev á 22. juni vedrørende høring om forslag om merverdiavgift på en rekke helsetjenester. Norsk Revmatikerforbund støtter intensjonen til forslaget, men stiller seg sterkt kritisk til at dette forslaget inkluderer osteopati og naprapati.

Generelt
Norsk Revmatikerforbund Ønsker primært at det legges til rette for en prosess med sikte på at
osteopatene og naprapatene får autorisasjon som helsepersonell og blir en allmenn mulighet i behandlingsvalg i det norske helsevesen. Begge disse behandlingsformene brukes i stort omfang av personer med sykdommer og plager i tilknytning til sin muskel- og skjeletthelse.

Osteopati og naprapati er forskningsmessige belagte behandlingsformer og brukes av mange. Det er Norsk Revmatikerforbunds bestemte opplevelse at omfanget tilsier at begge behandlingsformene bør anses som skolemedisin.

Det foreliggende forslaget
Norsk Revmatikerforbund støtter departementets forslag om å innføre merverdiavgift på på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet. Videre har NRF stor forståelse forslaget som innebærer ileggelse av merverdiavgift på det store flertallet av de tjenestene som i dag anses som alternativ behandling – slik definert av NAFKAM.

At osteopati og naprapati nå anses som alternative behandlingsformer og derfor foreslås ilagt moms på sine helsetjenester er uforståelig. Forslaget vil i realiteten tvinge økonomisk svake pasienter ut av behandling eller over til behandlingsformer, som for enkelte pasienter ikke føles trygge eller ikke gir resultater.

Osteopater og naprapater levere samfunnsnyttig og kritisk viktig helsehjelp, og er etter NRFs syn på lik linje med fysioterapeuter og kiropraktorer. Videre jobber disse fire yrkene i dag gjerne sammen om enkelte pasienter og i større helhetlige helsemiljø.

NRF vektlegger også det faktum at gjennom medlemskap i sine respektive fagorganisasjoner kvalifiseres både osteopatene og naprapatene til å kunne behandle pasienter som gjennom forsikringsordning kan søke helsebehandling. Videre gir også disse fagorganisasjonen kursing og sikrer videreutvikling av sine medlemmer og den behandlingen de tilbyr.

NRF kan derfor ikke gjøre annet enn å konkludere med at osteopater og naprapater bør unntas forslag om innføring av merverdiavgift.

Ta kontakt på cpf@revmatiker.no eller mobil 90092309 for ytterligere informasjon. NRF ønsker å være en medspiller med det offentlige for å gjøre hverdagen bedre for personer med muskel- og skjelettplager.