Høringssvar fra Body 'N' Balance

Dato: 03.08.2020

Jeg er i mot regjeringens forslag om å fjerne momsfritaket på alternativ behandling.

Krever endringer i Registeret for utøvere av alternativ behandling

I om lag 20 år har mange utøvere av alternative behandling hatt momsfritak. Dette var ut i fra en tanke om at mange alternative behandlingsformer har en god virkning på folks liv og helse, og at det skulle være rimeligere for mange å få behandling som ikke ytes av helseforetakene.

Som selvstendig næringsdrivende og utøver av klassisk svensk massasje i en årrekke, er det trist å lese høringsnotatet. Notatet vitner om manglende forståelse for alternative behandlingsformer generelt, og dets utøvere spesielt.

Massasje er bl.a. en viktig bidragsyter til å bedre muskel- og leddplager, og massasjeterapi er en del av de kliniske retningslinjene for anbefalt behandling ved en rekke smertetilstander.

Moms vil ramme folk flest

Mange av mine klienter kommer til meg, igjen og igjen, fordi det hjelper dem å stå i en jobb, eller lette på stress, angst, muskelspenninger, søvnproblemer eller depresjon.

For mange klienter vil en økning på 25 prosent bety at de ikke har råd til behandling. Der alternativ behandling har avlastet helsekøer og dempet sykefravær, vil innføring av moms føre til store samfunnsmessige kostnader.

Større krav til utøvere

Massasjeterapi er den mest brukte behandlingsformen utenfor de offentlige helsetjenestene. De aller fleste utøvere av massasje er seriøse og faglig dyktige personer. Det bør ikke bli slik at noen få useriøse skal ødelegge livsgrunnlaget for et stort flertall av gode utøvere av alternativ behandling.

Det er trist å se hvordan den politiske hestehandelen foregår rundt momsfritak for alternativ behandling. Ord som «kvakksalveri» og «moms på humbug» knyttes til «alternativbransjen».

Av hensyn til pasientsikkerheten bør momsfritak knyttes til utøvernes kompetanse. Med krav til kompetanse eller autorisasjon vil det også bli vanskeligere å drive useriøst.

Bedre dokumentasjon av behandling

Fra helsepolitisk hold argumenteres det med at det ikke finnes noen grunn til å gi momsfritak for udokumenterte behandlinger. Det snakkes som om alternativ behandling er en eneste stor sekkepost.

Det trengs en gjennomgang av hva som er alternativ behandling og hva som er helsehjelp. Om dette fører til autorisasjon for flere yrkesgrupper kan dette styrke profesjonalitet og pasientsikkerhet.

Massasje har dokumentert effekt på stress, angst, depresjon og blodtrykk hos voksne, samt bedrer vekstutvikling hos for tidlig fødte barn.

Et enkelt søk på «massage» i Cochrane Library» gir treff på drøyt 5 009 Trials, hvorav mer enn 2 000 er publisert de siste to årene. Det er på høy tid med en ny evaluering av alternative behandlinger og deres virkeområder.