Høringssvar fra Bente Marie Bakke

Dato: 03.08.2020

Finansdepartementet

PB 8008 Dep. 0030 Oslo Son, 3. august 2020

Høringsuttalelse vedrørende Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling,

kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Som tidligere stortingsrepresentant for Høyre (1981-89) var jeg med og kjempet igjennom at kiropraktorer skulle få offentlig autorisasjon. De var tidligere betraktet som alternative behandlere, var regulert av Kvakksalverloven og i en årrekke motarbeidet av mange leger og helsebyråkrater.

I dag må alternative behandlere forholde seg til Lov om alternativ behandling av sykdom mv. Denne loven og registreringsordningen har trolig bidratt til å styrke pasientsikkerheten når man oppsøker registrerte alternative behandlere. Den har forhåpentligvis også medvirket til at pasienter ikke finner det attraktivt å oppsøke mer useriøse behandlere, som ikke har registrert seg.

De fleste som oppsøker alternativ behandling, har først vært hos lege men ikke fått tilstrekkelig hjelp i det offentlige helsevesenet. Derfor er det ønskelig at helsevesenet inntar en mer åpen holdning til disse pasientene, og at legene vurderer å samarbeide med alternative behandlere.

Det er lange tradisjoner for at helsehjelp skal være unntatt mva. Hvis mva-fritaket fjernes for lovlig registrerte alternative behandlere, kan det igjen skje en oppblomstring av useriøse utøvere uten medlemskap i noen seriøs utøverorganisasjon eller gyldig skadeforsikring. Dette kan bety redusert pasientsikkerhet, noe som umulig kan ha vært hensikten med forslaget.

Mange pasienter som oppsøker alternativ behandling har i mange år vært svingdørspasienter i det offentlige helsevesen uten å få tilstrekkelig hjelp. Flere har hatt store medisinbivirkninger som har gjort dem mer syke, og også av den grunn oppsøkt behandling som bruker mer naturlige og skånsomme metoder enn medisiner med sterke bivirkninger. Også i det offentlige helsevesen kan pasientsikkerheten økes og penger spares ved å redusere det store overforbruket av legemidler.

Flere av pasientene som oppsøker alternativ behandling er i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av langvarig sykdom, og noen står kanskje utenfor arbeidslivet. Hvis mva-fritaket fjernes, kan det bety økt press og flere svingdørspasienter i det offentlige helsevesen. Uansett hvor kostbar behandlingen er, betaler pasientene der bare en mindre egenandel.

I stedet for å pålegge registrerte alternative behandlere mva, bør man skjerpe Lov om alternativ behandling av sykdom mv. Det bør kreves at utøverne har en adekvat utdanning innen sitt fagfelt som er godkjent av deres utøverorganisasjon, og de bør kunne dokumentere minstekunnskaper innen skolemedisinske fag.

Når det gjelder kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, mener jeg det ikke bør innføres mva hvis behandlingen anses som nødvendig for pasientens fysiske og psykiske helse.

Med vennlig hilsen

Bente Marie Bakke