Høringssvar fra Norsk Traumeterapeutforening

Dato: 02.08.2020

Høringssvar fra Norsk Traumeterapeutforening til

Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

OM NORSK TRAUMETERAPEUTFORENING

Medlemmene i Norsk Traumeterapeutforening (NTF) er Traumeterapeuter IoPT og studenter under utdanning.

IoPT - Identitetsorientert PsykotraumeTeori og -terapi.

Utdanningen over 3 år på deltid ved Institutt for Traumearbeid, er en helhetlig, tverrfaglig utdanning som innebærer svært mye egenterapi. Grunn- og videreutdanninger foregår flere steder i landet og vi har dermed medlemmer i store deler av Norge.

Medlemmene i NTF følger etiske retningslinjer og vedtekter, og sender årlig inn bekreftelse til foreningen om at de er profesjonelt faglig oppdatert. De er kvalitetsbevisste og ønsker å gjøre en seriøs og god jobb. Medlemmene i NTF oppfyller kravene Helsedirektoratet har godkjent oss for.

VURDERING

Slik vi ser det er det økonomiske aspektet beregnet ut fra et kortsiktig perspektiv, ikke ut fra hva forebygging og behandling av helserelaterte plager -fysiske og psykiske- av andre utenom offentlig helsetjeneste, faktisk sparer samfunnet for. Vi vet at det er en sammenheng mellom lav inntekt/dårlig økonomi og dårlig helse (henviser til forskning.no og helsedirektoratet). I tillegg er det mange i Norge som benytter seg av alternativ eller komplementær behandling. Dersom prisene på denne type tjenester øker, kan det for mange være vanskelig å benytte seg av behandling de kan nyte godt av. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv kan dette bli en dyr løsning.

Vår erfaring er at mange oppsøker våre Traumeterapeuter IoPT etter utilfredsstillende møter med det offentlige helse- og sosialvesen.

Vi støtter høringssvaret fra NAFKAM Høring - Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

spesielt om Registerordningen: “Ordningen kan og bør derimot utvikles for å både styrke pasientsikkerheten ytterligere og for å hindre eventuelle useriøse aktører i å misbruke dens incitamenter. NAFKAM råder derfor til en bred gjennomgang av hele Registerordningen.”

OPPSUMMERING

NTF anbefaler at endringene i merverdiavgiftsloven utsettes til det er utredet hvilke konsekvenser dette får for pasienter/klienter som benytter seg av alternativ eller komplementær behandling.

Vi ønsker også at det legges til rette for en refusjonsordning som kan bidra til reduserte kostnader for pasienter/klienter.

Med vennlig hilsen

Norsk Traumeterapeutforening

v/ Mette K. Mehus

Styreleder