Høringssvar fra Steinar Asland Engebretsen

Dato: 31.07.2020

Massører og Massasjeterapeuter fra godkjente skoler med tilleggsfagene VEKS og 30 studiepoeng i Medisinsk grunnstudium må få beholde momsfritak i Norge etter 2020.

.

Like konkurransevilkår og momssats-/fritak for alle behandlere som tilbyr klassisk massasje, uavhengig av om behandleren er autorisert helsepersonell eller ikke.

.

KMYTT MOMSFRITAK TIL OFFENTLIGE FAGKRAV FOR MASSASJE

Momsfritak for utøvelse av klassisk massasje må knyttes til fagkrav i massasje:
En fagutdannelse i massasje fra en godkjent massasjeskole.
PLUSS kurs i etikk, kommunikasjon, vitenskap og samfunn. (VEKS-faget).
PLUSS en grunnleggende utdannelse i medisin (30 studiepoeng).
Dette vil bety at fremtidens Massasjeterapeuter og Massører som er momsfrie, har viktig kompetanse i bl.a. etikk og grunnleggende medisin fra en godkjent norsk skole.

Det er i dag flere anerkjente skoler som tilbyr VEKS (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn -
https://www.saborg.no/fagplan-for-veks-fag/, og fra i høst vil to anerkjente skoler tilby 30 studiepoeng i Medisinsk grunnstudium – bl.a. Bjørknes Høyskole i Oslo (https://bjorkneshoyskole.no/studie/medisinsk-grunnstudium/).

Massasjebransjen opplever mange useriøse behandlere. Med momsfritak knyttet til offentlige fagkrav, vil Norge få en nødvendig opprydding i bransjen.

Fagutdannelsen i massasje må være fra godkjent skole. En skole godkjent av en bestemt aktør i Norge. En aktør som verken har ansatte eller styrerepresentanter, som underviser i massasje og heller ikke eierinteresser i noen massasjeskole. Mitt forslag er å gi denne rollen til Norges Massasjeforbund (NMF). NMF har arbeidet for massasje-faget i 25 år.

.

MOMS PÅ MASSASJE VIL GI DÅRLIGERE VALGFRIHET AV BEHANDLINGSFORM

Veldig mange som trenger behandling for å oppnå mindre plager, velger ut fra pris.
Moms vil gjøre massasjen dyrere. Ikke nødvendigvis 25%, men betydelig dyrere.

Klassisk massasje gjør muskulaturen mykere, lengre og mer elastisk. Dette er vanskelig å oppnå kun med trening og tøyning. Ved bruk av hender stimuleres nervesystemet til klienten, som påvirker muskulaturen. Dette er ikke vitenskapelig bevist, men erfaringsbasert. Dessverre avsettes det lite eller ingen midler til å forske på effekter av å få massasje.

Jeg har medfødt skoliose. En rygglidelse hvor ryggraden er skjev, og dermed stivner muskulaturen raskere enn hos andre. Jeg er i dag helt avhengig av en kombinasjon med trening, tøyning og behandlinger, for å slippe å bruke smertestillende medisiner.

Brukte Kiropraktor i over 10 år for å holde problemene i sjakk, men har kommet frem til at det for meg er det bedre å få knadd opp muskulaturen hos en Massør/Massasjeterapeut jevnlig, enn å gå til Kiropraktor. Tjenesten er rimelig likt priset i dag. Med moms på massasje vil min valgfrihet av behandlingsform reduseres, siden pris på tjenesten er en vesentlig faktor når jeg velger helsetjenester.

.

FORUTSIGBARHET FOR NÆRINGSLIVET

Høyre har alltid snakket om viktigheten av forutsigbarhet for næringslivet. Likevel foreslår nå en Høyre-dominert regjering en plutselig omveltning av rammebetingelsene for alle yrker som favner inn under alternativ behandling.

Dette vil slå dramatisk ut for bedrifter innen alternativ behandling. Prisene kan ikke økes med 25%, fortjenesten vil derfor gå ned – og dermed lavere lønninger for behandlerne.

Mange behandlere jobber i dag på samme klinikk, som autorisert helsepersonell. En omlegging av moms på alternativ behandling med tre måneders varsel eller mindre, vil medføre utfordringer for mange tverrfaglige klinikker som i dag leier lokaler uten moms. Dagens momsregelverk er slik at lokaler som leies ut til firma som ikke er momspliktige, heller ikke betaler moms på leie av lokalene. Hva skjer når, en av brukerne av lokalene blir momspliktig? Jeg har hørt at utleier da må plusse på moms på alle lokalene klinikken leier.

Hvilke konsekvenser vil det ha at alle tverrfaglige klinikker får moms på leie av lokalene?
Jeg finner ikke sett dette belyst i høringsforslaget.

En mulig konsekvens er at alle som ikke er autorisert helsepersonell / de som gir alternativ behandling blir kastet ut av lokalene. Dette er heller ikke kommentert eller vurdert i høringsforslaget. Jeg har fått den beskjeden at kontrakten min blir sagt opp – dersom jeg blir den eneste momspliktige på klinikken hvor jeg jobber. Da står mitt AS uten lokaler, og jeg blir permittert – inntil nye egnede lokaler blir å oppdrive i Asker.

Vi som driver bedrift er veldig avhengig av forutsigbarhet. Hvordan kan vi drive bedrift, hvis regler, rammebetingelser og avgifter endres på kort varsel? Vedtaket om mulig moms kommer i september eller oktober, og vil gjelde fra januar 21. Alt for kort frist!

.

LIKE KONKURRANSEVILKÅR FOR ALT SALG AV SAMME TYPE TJENESTE

I dag utføres alternativ behandling både av autorisert helsepersonell og behandlere som ikke er autorisert helsepersonell. De tilbyr og selger de samme tjenestene på like konkurransevilkår. Dette gjøres i dag momsfritt.

Hvis høringsforslaget blir vedtatt, er det vesentlig at bortfallet av momsfritaket også omfatter autorisert helsepersonell – uten et eneste unntak – fra 1.1.2021.

Det er i Merverdiavgiftsloven et krav om nøytralitet - samme type tjeneste skal behandles på samme måte uavhengig av hvem som omsetter. Ingen grunn til å avvike dette kravet.

‘Bedrifter må også etter 1.1.2021 ha like konkurransevilkår ved salg av alternativ behandling, uavhengig av om den ansatte/behandleren er autorisert helsepersonell eller ikke.

.

La Massører og Massasjeterapeuter fra godkjente skoler i Norge med tilleggsfagene VEKS og 30 studiepoeng i Medisinsk Grunnstudium beholde momsfritak i Norge også etter 1.1.2021, for utøvelse av alle former for klassisk massasje.

Samme betingelser ved moms/ikke moms for alle behandlere som tilbyr massasje/alternativ behandling, uavhengig av om behandleren er autorisert helsepersonell eller ikke.

.

.

Med vennlig hilsen
Steinar Asland Engebretsen
Massasjeterapeut MNMF