Høringssvar fra Lisbeth Tannåneset Bye

Dato: 03.08.2020

Jeg er sterkt imot å innføre mva på alternativ behandling. Jeg er for at man skal rydde opp i alternativbransjen, men jeg mener at å innføre mva er å starte i feil ende. Jeg synes også at man bør dele opp gruppene slik at man skiller ut kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling fra alternativ behandling. Jeg har ingen erfaring med verken kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling og uttaler meg derfor ut fra min erfaringsbakgrunn som bruker og utøver av alternativ behandling.

Mange brukere av alternativ behandling har slitt med plager og smerter som de opplever at de ikke får hjelp med innen skolemedisin. Flere steder er det også lange behandlingskøer noe som medfører samfunnsøkonomiske utfordringer i form av at man faller helt eller delvis ut av arbeidslivet for en kort, lengre eller permanent periode. Brukerne betaler all alternativ behandling selv. Mange har nedsatt inntekt ifm. sykdom eller har blitt delvis eller helt arbeidsufør, og må foreta harde økonomiske prioriteringer. Mange kjemper en daglig kamp for å beholde arbeidskapasitet og arbeidsevne slik at de kan fortsette å stå i arbeid. En million nordmenn oppsøker jevnlig alternativ behandling. Hvor mange av disse gjør det for å kunne fortsette å stå i arbeid?

De som utøver alternativ behandling, har skapt sine egne arbeidsplasser. De har betalt for utdanning, videreutdanning, og andre relevante kurs for å heve sin egen kompetanse slik at de kan gi et best mulig behandlingstilbud til sine brukere. Mange har enkeltpersonsforetak og løper en personlig økonomisk risiko da de står ansvarlig for den økonomiske driften av egen arbeidsplass. Ved sykt barn, egen sykdom og velferdspermisjon som tannlege- og legebesøk, syke foreldre for å nevne noe, så må utøveren bære kostnaden helt alene. En arbeidstaker får dette stort sett dekket av arbeidsgiver eller av staten. For en utøver innebærer det at de timene eller dagene man ikke kan utføre sitt arbeid vil si at man mister all inntekt og fortjeneste den gjeldende tiden, noe som direkte påvirker privatøkonomien.

Vil statens økte inntekter ved innføring av mva på alternativ behandling stå i forhold til de samfunnsøkonomiske kostnadene som enda lengre køer på offentlige helsetilbud, lengre sykemeldingsperioder, økt bruk av AAP og også flere antall delvis og helt uføre?