Høringssvar fra Norsk PersonalPleie Mauseth AS

Dato: 02.08.2020

Det som i dag faller inn under «alternativ behandling», dvs behandlingstilbud som ikke inngår det offentlige helsetilbudet rommer altfor mange forskjellige terapiformer/profesjoner til at det kan lages felles retningslinjer og regler for disse. Det må kunne gå an å finne måter å dele denne store gruppen opp på, sette krav til faglig kompetanse for utøvere å lage sentrale registre som er enkle for at folk skal kunne finne frem til en kvalifisert terapeut innen et spesielt fagområde. Jeg er medlem av Norges Massasjeforbund. Et forbund med krav på utdannelse og kunnskap innen anatomi, fysiologi og skadelære for å kunne bli godkjent medlem. Det å kunne henvise til forbundet har vært en kvalitets stempling for å viste til kompetanse innen feltet mitt.

Skillelinjen mellom momsbelagte og ikke momsbelagte behandlinger bør gå mellom helserelatert – og ikke helserelaterte behandling/tjenester, ikke om den helserelaterte alternative behandlingen tilbys innenfor det offentlige eller ikke.

De vurderinger denne avgjørelsen bygger på må også ha relevans for denne høringen. Det kreves lengre tid enn den korte tiden som er blitt lagt i grunne for å vedta nytt regelverk for denne store paraplyen som heter alternativ behandling. Regjeringens hastig konklusjon med å ta alle under samme kam er meg forundrende.

Regjeringen trenger å bruke LENGRE tid til å sette seg inn i hvem av tilbudene innen alternativ behandling som faktisk har kompetanse å vise til.

Høringsnotatet som ble lagt ut den 22.06 med høringsfrist den 03.08.2020 er jeg enig i at var kritikkverdig og udemokratisk av regjeringen å legge høringen av en så viktig sak midt i sommerferieavviklingen.

De Hoge Raad konkluderte den 29 mars 2016, BLKB2016/433M, med at mva på alternativ behandling i Nederland var i konflikt med EU lovgivningen og prinsippet om skattemessing nøytralisering. I samsvar med WHO`s intensjoner gjennom globale helse strategi 2014 – 2023. om at alternativ helserelatert behandling bør likebehandles. Man snakker om skolemedisin og offentlig helsevesen som en naturlig helhet, der komplementære helsetilbud til skolemedisinen - er en menneskerett, og ulike former for helserelatert behandlinger fungerer parallelt.

Folk som ikke finner behandling/hjelp innen det offentlige eller ikke lenger orker å stå på venteliste for å motta offentlig tilbud om behandling, velger å betale for annen såkalt alternativ behandling fra egen lomme uten noen form for kompensasjon/støtte fra det offentlige. Pasientrettighetsloven (LOV-1999-07-02-63) vektlegger selvbestemmelse. Det er et valg de tar og bør kunne fortsette å få lov til å ta uten at det koster dem mer enn høyst nødvendig.

Massasje/muskelterapi er et tilbud som med årene har forsvunnet fra det offentlige og det gjenspeiles i dag tydelig i denne pasientgruppen. Tidligere var dette en integrert del av fysikalsk behandling man mottok hos fysioterapeuter - vi massører/massasjeterapeuter er med på å fylle dette tomrommet som har oppstått og er dermed en viktig aktør når det gjelder å holde folk «på beina» og avlaste det offentlige. Det oppleves som denne yrkesgruppens innsats for folkehelsa blir kraftig undervurdert av dagens myndigheter.

I kombinasjon med det som nå er et tilbud innen det offentlige med bl.a. egentrening/opptrening, annen type fysikalsk behandling og eventuelt kiropraktikk/naprapati/osteopati er vel den optimale kombinasjonen for å hjelpe når det gjelder de omfattende utfordringer knyttet til muskel-/skjelettlidelser i Norge i dag. Skjelettlidelser koster samfunnet 185 milliarder pr år.

Det er i terapeutgruppa som jobber med slike lidelser at mva-pålegget vil ramme hardest, fordi det er så mange av oss. En inntjening på 140 millioner i skatte- og avgiftsinntekter på dette forslaget vil ikke engang begynne å rettferdiggjøre hva dette vil gjøre med kostnaden for mer muskel- og skjelettlidelser i form av sykemeldinger og uføre.

Man kan ikke bruke argumentet med at det ikke er dokumentert virkning av det vi gjør i all evighet. Dette er gammel fundament behandlingsform som har vært siden Hippokrates sa i sin tid: En doktor skal være god til mange ting, men være spesielt god i massasje.

Å påstå at massasje kun gir en placebo effekt er underlig, spesielt da du selv kan se at huden blir merkbar rød, som viser økt blodtilførsel der du har massert, og man kan måle en positiv målbar effekt på bevegelighet etter en terapeutisk stretching.

Psykisk helse er også et viktig aspekt når det gjelder massasje, både fordi mennesker som sliter med en eller annen form for psykisk lidelse ofte kan ha mye muskelspenninger og dermed store fysiske belastninger på kroppen, men også fordi berøring er en livsviktig del av mellommenneskelige relasjoner og kanskje noe altfor mange i vår tids samfunn opplever for lite av.

Jeg støtter IKKE finansdepartementets forslag om innføring av mva-plikt for helserettet massasjeterapi, heller ikke ukritisk lovendring for all alternativ behandling.