Høringssvar fra Endring AS

Dato: 03.08.2020

Ønsker at dere unngår moms-plikt for små bedrifter. Dette for at det kan fortsette å være lettere å skape fortjeneste ut til kundene. Hvis prisen blir høyere, blir det vanskeligheter å overleve i 20-40 % stilling, der oftest det er en ansatt i egen bedrift, fordi vi aldri kan få så stort volum og lønnsomhet som store bedrifter med flere ansatte.