Høringssvar fra Tonje Silju Hansen

Dato: 02.08.2020

Jeg jobber som terapeut i det private og hjelper mennesker med å forløse ÅRSAKEN til deres psykiske lidelser. Resultatene står for seg selv og viser til den gode effekten behandlingen gir den enkelte.

ÅRSAKEN til enhver psykisk lidelse er traumer. Traumer er ikke tilgjengelig for bevisst bearbeiding (gjennom samtaler). Dagens offentlige helsevesen har ikke utdannelse for å nå til disse dypere lag av psyken hvor årsaken gjemmer seg. Derfor blir hele fokuset rundt klientene å observere den enkeltes symptomer( kroppens varslingssignal for ubalanse i kropp og sinn) for å finne rett diagnose. Når diagnosen er satt er målet å dempe disse med medisiner, og gjennom samtaler hjelpe den enkelte med å leve med sin psykiske lidelse.

Mennesker i dag våkner opp til en forståelse at det er mulig å bli friske fra sine psykiske lidelser hvis årsaken blir funnet og forløst (for den som har krefter igjen). I dag må de ofte både reise langt og betale av egen lomme for å komme til terapeuter som kan hjelpe dem, og i tillegg skal de nå betale moms? Den gruppen som virkelig lider og har blitt uføre, har ingen mulighet for å betale for slik behandling som ville ha gitt både dem selv, familiene og samfunnet nye muligheter og ressurser.

Hva er hensikten med å nedkjempe terapeuter, slik jeg jobber med metoder og kommunikasjon, som hjelper den enkelte til å forløse årsakene til sine psykiske lidelser? Jeg kan bare prate for meg selv, men jeg vet hvilken ressurs jeg er til å kunne hjelpe til å bygge opp et adekvat medisin fritt tilbud i Norge. Et medisinfritt tilbud i Norge må bygges opp med behandling som går på årsak ellers står klientene tilbake med sine symptomer og et helsevesen som kun har utdannelse for symptom behandling.

Med vennlig hilsen

Tonje Silju Hansen

Tyttebærtangen 4

1676 Kråkerøy, Fredrikstad

Tlf. 45618274